Tòa nhà Centre Point Tower (Central Field) số 219 Trung Kính

tòa nhà central point


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *